Cíl soutěže:

Vyburcovat členy ke zvýšené cyklistické aktivitě při najíždění kilometrů a účasti na závodech.

 

Ceny:

Nejlepší člen získává:

- prestižní titul „Šlapka 2005“

- celý rok 2006 bude jeho foto umístěno na titulní internetové stránce

- putovní pohár

 

Body za kilometry:

1

za každých najetých 20 km (silnice, MTB, trenažér, válce, spinning)

 

Body za závody:

Výpočet:

fáze 1:

určení pořadí z a umístění n-tého člena Šlapek v závodě

 

z = ( čas vítěze v kategorii / čas n-tého člena ) * ( převýšení / délka tratě )   [ - , hod, hod, m, km ]

 

čím vyšší je z tím lepší je umístění v závodě n

 

fáze 2:

určení koeficientu účasti Šlapek v závodě KoefZ

 

           k

S =    S [ ( k – p + 1 ) * U ]

           1

 

k... počet aktivních šlapek

p... pozice šlapky v žebříčku

U... účast šlapky v závodě [1.. ano, 0.. ne]

S... suma účasti všech šlapek

 

pro současných 21 členů

 

KoefZ = 1,00            pro  S >= 76

KoefZ = 0,75            pro  S >= 66

KoefZ = 0,50            pro  S >= 56

KoefZ = 0,25            pro  S >=   0

 

výpočet se provádí před každým závodem z posledního měsíčního žebříčku aktivních Šlapek

 

 

fáze 3:

určení koeficientu druhu závodu Koef

 

Koef =   50      pro závody do 50 km (časovky)

Koef =   75      pro závody nad 50 km do 150 km (závody)

Koef = 100      pro závody nad 150 km (maratóny)

 

 

fáze 4:

určení bodů B do soutěže „Šlapka 2005“

 

B = [ Koef – 5 * ( n – 1 ) ] * KoefZ      pro P ≤ Koef / 5

 

B = [ 5 * ( P – n + 1 ) ] * KoefZ            pro P > Koef / 5

 

 

n … umístění Šlapky v závodě

B … body n-té Šlapky v závodě

P … počet Šlapek v závodě

 

Podrobné vysvětlení bodování s příklady.

 

Trenažér:

- 1 hodina na trenažéru = 20 km v případě, že trenažér km neměří.

 

Pravidla:

- uznávají se všechny oficiálně organizované závody - maratóny, časovky … (silnice i MTB)

- ujeté km na závodě se započítávají do celkových kilometrů

- u najetých km nejsou žádné zhoršující či zlepšující kriteria (druh kola, počasí, fyzický stav ... apod.)

 

Vyhodnocení:

Bude zveřejňováno průběžné pořadí, na konci roku bude vyhlášena „Šlapka 2005“