Cíl soutěže:

Vyburcovat členy ke zvýšené cyklistické aktivitě při najíždění kilometrů a účasti na závodech.

 

Ceny:

Nejlepší člen získává:

- titul „Šlapka 2004“

- celý rok 2005 bude jeho foto umístěno na titulní internetové stránce

- hodnotnou cenu (byl návrh na „noc se šlapkou“, ale naše drahé polovičky ho neschválily, takže se nechte překvapit …)

 

Body za závody:

1

za každých najetých 20 km (silnice, MTB, trenažér)

5

za poslední místo mezi „Vinohradskými šlapkami“ v oficiálně organizovaném závodě

+5

směrem k prvnímu místu se přidává vždy o 5 bodů více

(příklad: pojedou 3 závodníci a body si rozdělí takto: 1.místo=15 b., 2.místo=10 b., 3.místo=5 b.)

0

za nedojetý závod

 

Body za maratóny (silniční a MTB Velosérie):

0

za nedojetý závod

10

poslední na krátké trase má zaručeno 10 b. (každý lepší + 5 b.)

15

poslední na střední trase má zaručeno 15 b. nebo +5 b. co nasbíral nejlepší na krátké (každý lepší + 5 b.)

20

poslední na dlouhé trase má zaručeno 20 b. nebo +5 b. co nasbíral nejlepší na střední (každý lepší + 5 b.)

 

Celkový součet bodů za závody je vydělen tzv. věkovým koeficientem, ve kterém je zahrnut ročník narození soutěžícího.

muži - např. ročník narození 1972 má koeficient 1,72

ženy - např. ročník narození 1972 má koeficient (1,72 x 1,40)

 

Pravidla:

- pořadí jednotlivých závodníků při závodě se určí podle oficiálně dosaženého celkového průměru (nikoliv průměr v sedle z cyklocomputeru)

- v případě, že závod bude obsahovat etapy různých délek a členové pojedou ve více než jedné z těchto etap se pořadí určuje od nejdelší etapy k nejkratší

- uznávají se všechny oficiálně organizované závody - maratóny, časovky … (silnice i MTB)

- ujeté km na závodě se započítávají do celkových kilometrů

- u najetých km nejsou žádné zhoršující či zlepšující kriteria (druh kola, počasí, zvýšený přísun iontových nápojů typu pivo, zelená ... apod.)

- 1 hodina na trenažéru = 20 km

 

Vyhodnocení:

Bude zveřejňováno průběžné pořadí, na konci roku bude vyhlášena „Šlapka 2004“